Implantologia

Naszym Pacjentom proponujemy szeroką gamę zabiegów z zakresu implantologii. Oferujemy kompleksowe leczenie implantologiczne i implantoprotetyczne. Podczas zabiegów korzystamy z nowoczesnych technologii implantologicznych i najwyższej jakości materiałów (implanty Astra Tech) oraz uzupełnień protetycznych. Wszystkie przeprowadzane przez nas zabiegi poprzedzone są szczegółową diagnostyką (z zastosowaniem najnowocześniejszego sprzętu, w tym tomografu stomatologicznego) umożliwiającą dobór optymalnych implantów zębowych i rozwiązań protetycznych.

 

wiertła dentystyczne

 

Jak wygląda planowanie leczenia implantologicznego?

Podstawę planowania leczenia implantologicznego stanowi zdjęcie panoramiczne, a jego uzupełnienie mogą stanowić zdjęcia rtg zębowe i boczne. W przypadkach skomplikowanych warunków anatomicznych lub problemów rekonstrukcyjnych należy wykonać zdjęcia techniką tomografii komputerowej TN. Planowanie zabiegu przebiega w czterech etapach:

  1. zebranie wywiadu i analiza wyników badań
  2. analiza modeli i diagnostyka na podstawie zdjęć rentgenowskich
  3. analiza struktury możliwość przeprowadzenia zabiegu
  4. rozmowa z pacjentem i sporządzenie dokumentacji lekarskiej

 

Dlaczego warto zdecydować się na implanty?

Implanty stomatologiczne uznawane są za najskuteczniejszą metodę pozwalającą na trwałe odtworzenie prawidłowego uzębienia. Stosowanie śródkostnych wszczepów filarowych poszerza zakres możliwości leczenia protetycznego po utracie zębów, dając możliwość wyboru dowolnych uzupełnień. Osadzone na wszczepach protezy rekonstruują zgryz, zbliżając protetykę stomatologiczną do ideału, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym. Dzięki implantom stomatologicznym, Pacjenci cierpiący dyskomfort spowodowany brakami w uzębieniu, zyskują szansę na znaczną poprawę jakości życia, którą zapewnia przywrócenie prawidłowych funkcji narządu żucia oraz podniesienie estetyki uzębienia.

Jakie są wskazania do zabiegów z zakresu implantologii?

Z optymalnymi warunkami do implantacji mamy do czynienia, gdy spełnione są następujące czynniki:

  • dobry ogólny stan zdrowia oraz korzystny stan jamy ustnej,
  • prawidłowe gojenie się ran,
  • zakończony wzrost szczęk,
  • dobra higiena jamy ustnej,
  • wystarczający do stabilizacji wszczepów zasób kości we wszystkich płaszczyznach,
  • zaakceptowanie przez pacjenta ewentualnego ryzyka związanego z każdym zabiegiem implantacji.