System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Deklaracja

s.c. Studio Dentystyczne Ewa i Marek Andrzejewscy deklaruje, że SZBI, w tym i niniejsza PBI została opracowana na podstawie rozporządzenia KRI, w świetle wytycznych standaryzujących obszary zabezpieczeń według  Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001, oraz PN-ISO/IEC 27002 – w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń, PN-ISO/IEC 27005 – w odniesieniu do zarządzania ryzykiem, PN-ISO/IEC 24762 – w odniesieniu do odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w ramach zarządzania ciągłością działania.

SZBI w s.c. Studio Dentystyczne Ewa i Marek Andrzejewscy to system zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem dodatkowo takich atrybutów, jak: autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność, oraz ciągłość działania.

Kierownictwo s.c. Studio Dentystyczne Ewa i Marek Andrzejewscy, kierownicy komórek organizacyjnych i podmioty współpracujące, są proporcjonalnie zaangażowani w działaniach wspierania osób funkcyjnych i przestrzegania procedur zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego, na założonym poziomie.

Wdrożony SZBI, którego elementem jest niniejsza polityka, może podlegać ciągłemu doskonaleniu, zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001.

Celem wdrożonego w s.c. Studio Dentystyczne Ewa i Marek Andrzejewscy SZBI jest osiągnięcie właściwego poziomu organizacyjnego i technicznego, który:

1)            maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, które wynikają z celowej bądź przypadkowej działalności człowieka oraz ich ewentualnego wykorzystania na szkodę s.c. Studio Dentystyczne Ewa i Marek Andrzejewscy,

2)            zapewni zachowanie poufności informacji chronionych, integralności i dostępności informacji chronionych (niepublicznych) oraz jawnych (publicznych),

3)            zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich systemów informatycznych przetwarzających informację,

4)            zapewni gotowość do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa s.c. Studio Dentystyczne Ewa i Marek Andrzejewscy, jego interesów, posiadanych i powierzonych jemu informacji oraz będzie gwarantem właściwej ochrony informacji oraz ciągłości procesu ich przetwarzania.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Beata Lewandowska. Kontakt abipila@wp.pl