Radiologia

Podstawą podjęcia prawidłowego, kompleksowego leczenia jest diagnoza, w której niezbędne jest badanie radiologiczne.

Pozwala ono na uzyskanie informacji niedostępnych innymi metodami diagnostycznymi. Nasze Studio Dentystyczne dysponuje pracownią radiologiczną, wyposażoną w sprzęt najnowocześniejszej generacji, który umożliwia natychmiastowe otrzymanie zdjęć.

Dzięki stosowaniu najnowocześniejszego oprogramowania do obróbki zdjęć, możemy przeprowadzić bardzo szczegółową obróbkę cyfrową na monitorze komputera (powiększenie wybranych tylko części zdjęcia, wykonanie pomiarów odległości, pomiaru gęstosci optycznej tkanek itd.).

Możemy zmniejszyć 6-9 krotnie dawki promieniowania w odniesieniu do konwencjalnego zdjecia rtg, co ma szczególne znaczenie w dziedzinach stomatologii, wymagających kilkukrotnego badania radiologicznego (w endodoncji, implantologii).

Dzięki pantomografowi najnowszej generacji z przystwawką do zdjęć cefalometrycznych mamy możliwość wykonania bardzo dobrych zdjęć pantomograficznych, zdjęć cefalometrycznych, zdjęć zatok szczękowych.

W SWOJEJ OFERCIE POSIADAMY NOWOCZESNY TOMOGRAF KOMPUTEROWY SCANORA 3D

Scanora 3D jest tomografem komputerowym przeznaczonym do obrazowania trójwymiarowego metodą CBCT. Urządzenie należy do najnowszej generacji aparatów rentgenowskich przeznaczonych do obrazowania twarzoczaszki. Dzięki wiązce stożkowej wykorzystywanej w technice tomografii komputerowej zmniejszeniu ulega dawka promieniowania dla pacjenta do ok 15 razy, przy zachowaniu wysokiej jakości uzyskiwanych obrazów. W zależności od wskazań badanie Scanorą 3D może być przeprowadzone w 4 różnych polach obrazowania (6 x 6 cm, 7,5 x 10 cm, 7,5 x 14,5 cm, 13 x 14,5 cm i wielkości woksela od 133 do 350 μm). Badania tym urządzeniem można zatem wykorzystać w endodoncji, chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, implantologii, protetyce i ortodoncji. Wyniki badań mogą zostać także wykorzystane do innowacyjnego sposobu planowania leczenia implantologicznego i chirurgicznego z użyciem trójwymiarowych szablonów chirurgicznych. Czas od momentu wykonania badania do uzyskania wyniku na ekranie komputera jest niezwykle krótki, kilkudziesięcio-sekundowy, co wcześniej nie było możliwe do uzyskania.