Protetyka

Narząd żucia służy nie tylko do rozdrabniania pokarmu, lecz również jako narząd uzupełniający drogę oddychania, a także jako narząd biorący udział w mowie i wpływający na wygląd twarzy. Dlatego do głównych zadań leczenia protetycznego należą poprawa żucia, fonetyki, fizjonomii a także leczenie i profilaktyka zużycia zębów, destrukcji zgryzu i stawów skroniowo-żuchwowych.

Protetyka dysponuje różnymi środkami leczenia stosowanymi do leczenia pacjentów, uzupełnienia protetyczne zaś możemy podzielić na ruchome i stałe.

Zalety protez stałych:

 • most jest połączony w sposób stały z filarmi zębowymi,
 • nie zajmuje on więcej miejsca niż wcześniej zęby własne,
 • adaptacja stałego uzupełnienia następuje szybko i nie sprawia z reguły żadnych trudności. Jest to związane z tym, iż uzupełnienie ma nie tylko zbliżony do zębów normalnych kształt ale i taki sam sposób przenoszenia bodźców,
 • uszkodzenia próchnicowe następują z opóźnieniem,
 • zblokowanie zębów ma korzystny stabilizacyjny na przyzębie,
 • długość użytkowania powinno spełniać swoją funkcję 10-15 lat.

Wady protez stałych:

 • często należy oszlifować zdrowe zęby,
 • z reguły nie istnieją możliwości rozbudowy tego uzupełnienia,
 • części błony śluzowej są stale pokryte przęsłem,
 • brzeg dziąsła jest drażniony przez stałe protezy.

Zalety ruchomych protez zębowych:

 • wykonanie jest zazwyczaj mniej czasochłonne,
 • rozbudowa uzupełnienia jest oceniana jako bezproblemowa w porównaniu z mostem,
 • trudno nie doceniać możliwości wykonania usztywnienia szeregów zębowych mającego stabilizujący wpływ na przyzębie.

Wady ruchomych protez zębowych:

 • protezom częściowym towarzyszy często podrażnienie dziąseł,
 • trzeba się liczyć ze wzrostem występowania próchnicy,
 • adaptacja zdecydowanie trudniejsza a w rzadkich przypadkach niemożliwa,
 • krótsze użytkowanie, powinno spełniać swoją funkcję co najmniej 5 lat.

Analizując zalety i wady obu rodzajów protez dochodzimy do wniosku, że protezy stałe są zdecydowanie lepsze od protez ruchomych, o ile jednak przeprowadzone badanie nie wykluczy ich zastosowania.

Rodzaje wykonywanych protez w naszym gabinecie:

Protezy ruchome osiadające:

 • akrylowe,
 • zbrojone siatką,
 • nylonowe.

Protezy ruchome podparte:

 • szkieletowe,
 • bezklamrowe.

Te uzupełnienia mogą być z zębami akrylowymi lub porcelanowymi.

Uzupełnienia stałe:

 • korony i mosty licowane porcelaną,
 • korony i mosty pełnoceramiczne (bezstrukturalne),
 • Empres 3,
 • Procera (podbudowa z tlenku glinu),
 • Zirconia ( podbudowa z cirkonii – szkło),
 • licówki porcelanowe,
 • wkłady ceramiczne inlay-onlay.

Uzupełnienia protetyczne oparte na implantach:

 • korony,
 • mosty.

Protezy całkowite oparte na belce lub zaczepach kulowych